Yappa met maatschappelijke zetel te Eikaart 6, Bilzen, met ondernemingsnummer BE 0679.758.479 ons verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je terecht bij de beheerder van de site www.yappa.be of via hallo@straaldigitaal.be.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Technische informatie (IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem) en informatie met betrekking tot je browsing gedrag (vb. welke links je aanklikt op de website, hoe lang of hoeveel keer je een pagina bezoekt).

Identiteitsgegevens (naam, (leverings)adres, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens).

Hoe komen wij aan jouw gegevens?

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij via cookies (zie verder) technische informatie en informatie over je browsing gedrag. Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame-mailing, dan bekomen wij je e-mailadres via het invulformulier. Wanneer je ons contactformulier gebruikt, dan verzamelen wij jouw contactgegevens via het invulformulier. Dit is nodig om op de correcte manier met je te kunnen communiceren.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Je technische informatie gebruiken wij voor

  1. het verzorgen en verbeteren van de website
  2. het opmaken van anonieme statistieken
  3. het verbeteren van je gebruikservaring bij het bezoeken van de website.

Je identiteitsgegevens gebruiken we om je een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) reclame toe te sturen.

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken?

Je technische informatie mogen wij verwerken omdat je enerzijds hiervoor toestemming geeft via de ‘cookie’-banner (zie verder) en anderzijds omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Voor het versturen van onze nieuwsbrief of (gepersonaliseerde) reclame zullen wij je op voorhand je toestemming vragen. Je hebt altijd de mogelijkheid om deze toestemming terug in te trekken, waarna wij je dergelijke reclame niet langer zullen versturen.

Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen je persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk maar bijvoorbeeld aan de maker/hoster van onze website.

Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Hoe lang houden wij je persoonsgegevens bij?

Je persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Welke zijn je rechten?

Je hebt ten allen tijde recht op inzage van je persoonsgegevens en kan die (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan met inbegrip van profilering.

Indien de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschikt je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

Bovendien, heb je het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van jouw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen.

Om die rechten uit te oefenen kan je:

  • zelf de instellingen van je klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: hallo@yappa.be (Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie).

Waar kan je een klacht indienen?

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief